ศูนย์พักผ่อน นครปฐม

    

           เป็นสวนร่มรื่นเงียบสงบ สะอาด สว่าง เป็นธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภาคการเกษตรในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นโรงทำความดีโรงทานในอนาคต ลักษณะอาคาร  ตอนนี้ส่วนหนึ่งกำลังก่อสร้างโรงเจขนาดใหญ่คาดว่าจะเสร็จปลายปี 2563 ใช้เพื่อให้คนทั่วไปที่สนใจได้มาร่วมกันก่อสร้าง ภายในตัววิหารจะบรรจุ ซำปอฮุก พระโพธิสัตว์พันมือ 18 อรหันต์ องค์นาจา พระศรีอริยเมตไตรย ทางขึ้นวิหารมีนโยบายก่อสร้างเป็นที่ขึ้นสำหรับผู้พิการ  สามารถทำให้ผู้พิการที่มีความเชื่อ ความศรัทธาอยากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปกราบไหว้บูชาได้ และพักผ่อนในศูนย์เมื่ออายุมากขึ้น (แต่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ และสุขภาพแข็งแรง เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ โรงเจนี้ต้องการให้เป็นที่ไหว้ก่อนความตายจะมาพลัดพรากหรือภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นในแต่ละปีไม่สามารถจะรู้ได้ว่าวันเวลาไหน )  เป็นที่ใช้ไหว้พระไหว้เจ้า นั่งสมาธิ นำร่องในการปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจัดเป็นหมู่หรือคณะและช่วยกันก่อสร้างโรงเจให้เสร็จไวๆ เพื่อทุกคนจะได้ใช้เป็นที่ไหว้พระไหว้เจ้านำร่องจิตใจเข้าสู่สายพระและสายขาวและให้เห็น วัฎจักรสงสาร เวียนว่ายตายเกิด นั่งสมาธิ

 

 

 

 

    อีกส่วนหนึ่ง   ใช้ให้เช่าห้องพักและการจัดประชุมต่างๆและการพักผ่อนของครอบครัวในวันหยุด ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ (หลักกิโลเมตร ที่ 54 ด้านขวามือติดริมคลองดินป้ายไม่ใหญ่มาก กรุณาขับช้าๆ)  ท่านที่สนใจอยากร่วมงานบุญทางสวนยินดีรับเงินของท่านมาเป็นค่าปูน ทราย ค่าแรงสถาปนิก ในขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงเจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ร่วมเป็นประทาน ในการก่อสร้างโรงเจ และในอนาคตหลังโรงเจเสร็จทำพิธีเปิดเป็นทางการแล้วจะต้องมีกรรมการ 16 คน ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เป็นบ้านพักผู้สูงอายุ ใช่ชีวิตแบบ 50-60 ปีก่อน อาหารการกินจะเป็นแบบผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติธรรมด้วย ผู้สูงอายุเหล่านี้จะมาขอพรไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจปลอดโปรง มีความสุข และขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายดีมีกำไร หน้าทีการงานมั่นคง รุ่งเรือง  ไม่ห่อเหี่ยวหรือไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันมาพับกระดาษไหว้เจ้า ทำการค้าเล็กๆ น้อยๆ เช่น ร้อยมาลัย แล้วแต่ถนัด  ทุกอย่างจะต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่าย ไม่ได้อยู่ฟรี เพราะรัฐยังไม่ได้ส่งเสริม        สวนนี้เป็นสถานที่ของเอกชน การทำโรงเจนี้เจ้าของได้บวงศรวงไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ใช้เป็นบ้านรับรองผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุสอนเรื่องความเป็นมาเป็นไปของคนสมัยก่อน วิถีชาวบ้านแบบเรียบง่าย ศิลปะแบบจีนและไทย ไทยทรงดำเพื่อเชิดชูบรรพบุรุตวีรชนที่ได้เสียสละขายที่ดินให้กับครอบครัวนี้ด้วยความเหนื่อยยากและลำบากทั้งกายใจที่จะขายที่ดินให้และเพื่อก่อสร้างทำประโยชน์ให้สูงสุดเท่าที่ทำได้ บริหารงานโดยคุณ มาลินี  ภัทรวณิชการ ผู้จัดการและผู้ดูแลต้องการคนช่วยเหลือเจือจุนในการเผยแพร่ความดีงามจากรุ่นปู่ย่า ตา ทวดมาสู่รุ่นพ่อและสู่รุ่นลูกและลูกหลานต่อไป เป็นการยากและลำบากใจในการดูแลในสวนแห่งใหญ่ขนาดนี้

 

 

 

การก่อสร้างโรงเจที่จะเกิดขึ้น ต้องใช้งบประมาณมากอยากจะให้รัฐ หรือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจต่างๆ เข้าใจตรงกัน ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีเจตนาสร้างเป็นการโรงแรมหรือที่ส่งเสริมในสิ่งที่ไม่ดี เพราะจะทำให้เสื่อเสียวงศ์ตระกูลที่สร้างมาในระยะเวลา 50 ปี การประชุมที่ผ่านมาระยะเวลา 13 ปี เป็นบททดสอบความขยัน อดทน อดกลั้น ทั้งน้ำตาของคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งคนในตระกูลทุกคน เหนื่อยยากลำมากใครจะรู้ เพราะทุกคนกลัวความเงียบสงบ แต่ในความเงียบสงบนั้น มีธรรมชาติแห่งความเป็นจริงซ่อนอยู่ ฤดูการแห่งชีวิต ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว(ใบไม้ร่วง) ฤดูเหล่านี้เปรียบเสมือนกับวัย เด็ก วัยทำงาน วัยผู้สงอายุ ผู้สูงอายุเหมือนใบไม้ที่ร่วง ไร้ค่าไม่น่ามอง แต่ในวัยนี้มีประสบการณ์ชีวิต ผ่านร้อนผ่านหนาวมา ทุกคนอยากได้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนตอนสร้างครอบครัวใหม่ๆ สถานที่ตรงนี้จึงเกิด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ เพราะทุกคนไม่สามารถผ่านวัยต่างๆเหล่านี้ได้ (นี่คือ วัฎจักรชีวิตของมนุษย์) ชีวิตของมนุษย์เปรียบเหมือนต้นไม้ แต่ละช่วง เช่น ต้นกล้าต้องดูแล รดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ย ช่วงแพร่พันธ์ สวนนี้ก็เลยเป็นสวนธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนเห็น วัฎจักรชีวิต และเน้นในด้านการส่งเสริมความดีงามให้กับคนทั่วไปที่เข้ามาถามปัญหาต่างๆและสามารถแก้ไขได้ ให้มีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีขึ้นเพื่อจะได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆของสังคมที่มีแต่ความวุ่นวาย ความรุนแรง

 

 

 

ผู้สูงอายุต้องการที่เงียบสงบอยากทำงานแบบอิสระเพื่อไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลานแต่ในความเป็นจริงแล้วในส่วนของร่างกายต่างๆมีความเสื่อมถอยในร่างการจากการทำงานตรากตรำมาทั้งชีวิตของผู้สูงอายุ และการเสื่อมของร่างกายนี้จะเสื่อมทุก ๆ 1 ปี ตามอายุไขของแต่ละคน  สถานที่แห่งนี้ขาดผู้สนับสนุน สร้างโครงการวางนโยบายต่างๆให้กับผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุกลัวเหงา กลัวโดนทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว  สวนนี้จึงเล็งเห็นตรงส่วนนี้ให้ผู้สูงอายุได้ดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกัน และหาจิตรอาสา นักเรียน ที่มีจิตอาสามาช่วยเหลือเจือจุน ให้ความรัก ความอบอุ่น ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในอนาคตจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากสิ่งทีบริษัทนี้ได้ก่อสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อประมาณและคุณแม่อุษาที่ได้เคยบวงสรวงไว้ให้บริษัทรอดแต่ต้องแลกเปลี่ยนกับการสร้างสวนแห่งนี้   เพราะสวนแห่งนี้ไม่ต้องการขายทอดตลาดให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปทำเป็น  (การโรงแรม   หรือ รีสอร์ท ) เพราะทำไม่ได้และยังล้อมรอบด้วยวัดที่ชาวบ้านห้วยพระศรัทธาธรรม คือ วัดห้วยพระ วัดเลาเต่า และ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ทุ่งพิชัย ตรงกลางของสวนอยู่ล้อมรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ศรัทธาธรรม และมีงานทั้งปี จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมความดีงามทางด้านการประชุม การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา รัฐ มาอบรมสั่งสอนโครงการ นโยบายต่าง ๆเพื่อให้เป็นไปทางทิศทางเดียวกันนำพาประชาชนให้มีงานทำไม่ติดยาเสพติด ทำให้ประเทศเกิดความสงบสุข และความเข้าใจอันดีต่อกัน

 

 

 

      สิ่งที่มนุษย์ทุกคนติดตัวไปได้หลังความตายคือความดี ชั่วเท่านั้น คนทำความดีส่วนใหญ่มักท้อเมื่อไหร่จะมีความสุขของชีวิต คือกินดี อยู่ดี มีความสุข ไม่ทุกข์ ไม่เป็นหนี้ เพราะทุกคนต้องการความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวยเงินทองและต้องการให้ลูกหลานรักใคร่จากทรัพย์สินเหล่านั้น แต่ลืมคิดไปถึงภพหน้าชาติหน้าว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติเงินทองติดตัวไปได้แม้แต่บาทเดียว เฉพาะความดีและความชั่วที่ได้ทำไว้ในโลกนี้เท่านั้นและจะต้องไปชดใช้กรรมๆ( กายกรรม มโนกรรม วจีกรรม ) ที่ได้ทำไว้ ไม่ว่าพ่อแม่ บุตร หลาน หรือคนใกล้ตัว และผู้ร่วมงาน ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นจะต้องบริหารงานและดูแลงานเพื่อให้สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงในการนำร่อง การประกอบความดีทั้งหลายและชี้แนะแนวทางต่างๆ ที่สามารถปลอบโยนให้คนเหล่านั้นเข้าใจคำว่าสัจธรรมชีวิตได้ เพราะธรรมมะแต่ละตอนสูงขึ้นและไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจง่าย เพราะธรรมมะเหล่านั้นมาจากภาษา บาลี สันสกฤต และภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้อ่านจะต้องศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติธรรมด้วยต้นเอง และอาจเห็นแสงสว่างแห่งทำอย่างแท้จริง

 

 

 

   สถานที่แห่งนี้จะต้องไหว้ ฟ้า ดิน น้ำ บรรพบุรุต คนทั่วไปที่ให้เกียร์ติกับสวนแห่งนี้   สวนแห่งนี้ไม่มีอะไรจะให้นอกจากความจริงใจที่ให้ต่อแขก สวนแห่งนี้กำลังก่อสร้างโรงเจและยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากท่านจะนำมาเองจากบ้าน

 

 

 

       มีผู้คนส่วนใหญ่ถามว่าอยากให้เป็นการโรงแรมแต่ทำไม่ได้เพราะเหตุผลต่างๆที่บรรยายให้ฟังรับทราบ สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจส่องทางเดินสว่างหรือแสงประทีปรอบบ้านพักทั้งหมดรวมทางเดินที่มีลักษณะเป็นรัศมีคล้ายกงจักรเพราะให้เห็นทุกย่างก้าวของชีวิตว่าจะไปทางมืดหรือทางสว่างขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคลชีวิตหลังความตายน่ากลัวมาก

 

 

 

สัญลักษณ์ของแสงสว่าง เป็นรูปหัวใจ3ด้าน คือด้าน ความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดีที่ให้เห็นการหลุดพ้นเพื่อเข้าสู่พระรัตนตรัย (ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร) เพราะสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง.......