ห้องพักแบบ 2 เตียง (ไม่เกิน 2 ท่าน)  ราคา 600 บาท ห้องพักแบบ 4 เตียง (ไม่เกิน 4 ท่าน) 
บ้าน 1 หลัง (ไม่เกิน 4 ท่าน)   ราคา 1,200 บาท ห้องประชุม 
สระว่ายน้ำ ท่านละ 50 บาท อาหารเช้า ท่านละ