ห้องพักแบบ 2 เตียง (ไม่เกิน 2 ท่าน)   ห้องพักแบบ 4 เตียง (ไม่เกิน 4 ท่าน) 
บ้าน 1 หลัง (ไม่เกิน 4 ท่าน)  ห้องประชุม 
สระว่ายน้ำ อาหารเช้า ท่านละ